H#20, Road#11 (New), 32 (Old), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
+880-2-9143236, 9120015, 9126145
+880-2-58152810

Latest Updates:

ADVISORY COUNCIL MEMBER

Name
Ashraf Hossain
Abdullah Al-Noman
Abdus Salam Khan
Shah Mohd. Abu Zafar
Mesbahuddin Ahmed
Abul Kashem Chowdhury
Abdul Matin Master
Abdul Mukit Khan
Roy Ramesh Chandra
Golam Sattar
Professor Jahanara Begum
Badal Khan
Md. Israfil Alam, MP
Shahidullah Chowdhury
Rajendra Prashad Boonerjee
Fazlul Haque Montu
Md. Salahuddin Sarkar
Quamrul Ahsan
Amirul Haque Amin
Naimul Ahsan Jewel