H#20, Road#11 (New), 32 (Old), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
+880-2-41020280 +880-2-41020281 +880-2-41020282 +880-2-41020283
+880-2-58152810

ADVISORY COUNCIL MEMBER

Abdullah Al-Noman
Abdus Salam Khan
Shah Mohd. Abu Zafar
Mesbahuddin Ahmed
Abdul Matin Master
Shahidullah Chowdhury
Noor Kutub Alam Mannan
Badal Khan
Md. Salahuddin Sarkar
Quamrul Ahsan
Rajendra Prashad Boonerjee
A M Nazim Uddin
Naimul Ahsan Jewel
A R Chowdhury Repon
K M Azam Khasru
Md. Serajul Islam
Rowshan Jahan Sathi
Kutubuddin Ahmed
Mozibur Rahman Sarwar
A A M Fayez Hossain
Dr. Monirul I Khan
Dr. Jakir Hossain
Dr.Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Mikail Shipar
Dr. Hameeda Hossain
Dr. Mahfuzul Haque
Farida Akhter